Stadig flere har høyere krav og endrede behov når det gjelder vaskerom. Sentima kan levere.